czwartek, 9 stycznia 2020

Spotkanie rodziców


Dziś pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do naszego projektu. 
Pani dyrektor, p. Małgosia, p. Marta oraz p. Agnieszka przedstawiły się i krótko omówiły plan swoich działań.   Rodzice zapoznali się zasadami udziału ich dzieci w projekcie.  Ustalono też termin zajęć przygotowawczych z języka angielskiego. Ruszamy do pracy!

O nas

Rekrutacja zakończona. Wiemy już, kto weźmie udział w projekcie. Przedstawcie się: wstawcie swoje awatary oraz napiszcie, dlaczego zgłosiliście się do projektu. Użyjcie np. https://avatarmaker.com/ lub  https://www.voki.com/, https://getavataaars.com/ lub aplikacji https://www.bitmoji.com/

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O projekcieNasza Szkoła otrzymała grant na projekt edukacyjny z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów.
Nasz projekt nosi tytuł «Razem dla środowiska - zero waste week».
Głównym założeniem projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową. Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m. in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Dlaczego „Razem dla środowiska” ?
Przyszłość naszych uczniów będzie silnie zdeterminowana wyzwaniami jakie niosą za sobą zmiany klimatu, dlatego tak ważne jest by już teraz kształtować ich świadomość i przedsiębiorczość właśnie w tym kierunku. Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej wytwarza 480 kg odpadów, co stanowi ogromne obciążenie i zagrożenie˙ dla środowiska naturalnego. Jednym ze sposób zmiany tej sytuacji jest upowszechnienie idei Zero Waste (zero śmieci), czyli dążenia do redukcji ilości odpadów produkowanych przez pojedyncze osoby. Warunkiem skuteczności tych działań jest integracja społeczeństw poszukiwanie jak najlepszych metod, wdrażanie nawyków, wymiana i korzystanie z międzynarodowych doświadczeń. Dlatego nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Torres Novas w Portugalii, od kilku lat należącą do europejskiego ruchu szkół, w których edukacja ekologiczna jest traktowana priorytetowo. 
Jakie zadania czekają na uczestników projektu?
Planowany na pierwszą połowę maja wyjazd do Portugalii umożliwi uczniom naszej szkoły uczestnictwo w ponadnarodowym działaniu na rzecz wspólnego dobra jakim jest środowisko naturalne.
Podczas wyjazdu uczniowie będą współpracować w tworzeniu szkolnej kampanii Zero Waste Week. Zwiedzą zakład utylizacji odpadów i fabrykę papieru. Porównają polski i portugalski system gospodarki odpadami. Podczas zajęć wspólnie z portugalskimi kolegami będą tworzyli filmy, plakaty i quizy promujące temat, wykorzystując narzędzia Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej. Wykonają prezentację na temat 10 uniwersalnych zasad składających się na styl życia uwzględniający ideę Zero Waste. Rozwiną kreatywność przygotowując wystawę przedmiotów z materiałów recyklingowych, w tym instrumentów muzycznych, przy pomocy których wykonają akompaniament do piosenki w języku angielskim. Poznają angielskie słownictwo związane z tematem i przygotują angielsko-polsko-portugalski słownik pojęć ekologicznych. Wezmą udział w obserwacji nieba i zapoznają się z problematyką zanieczyszczenia światłem. Przedstawią kolegom z Portugalii przygotowane przed wyjazdem prezentacje naszego miasta i szkoły. Podczas mobilności zwiedzą Torres Novas i leżącą w pobliżu Fatimę oraz Acobace i Bathale wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie mobilności językiem komunikacji będzie język˛ angielski, co umożliwi podniesienie rozumienia tego języka, jak i przyswojenie nowego słownictwa oraz wyrażeń umożliwiających codzienne funkcjonowanie w szkole i poza nią. Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w 20 godzinnym przygotowaniu językowo-kulturowym. Po powrocie zaplanują i zrealizują działania informacyjno-edukcyjne w naszej szkole.